Събиране на вземания

При осъществяването на какъвто и да е бизнес въпроса за събираемостта на вземания от клиенти е от ключово значение за оцеляването му. Затова е важно да се предприемат мерки за добра събираемост. Това включва:

  • предварително проучване на контрагентите – преди подписване на договор или предоставяне на стока е препоръчително да проучим своите партньори. Това най-лесно може да стане в публичните регистри, напр. Търговския регистър, правно- информационни системи. Има фирми, специализирани в изготвянето на фирмени профили. Тяхната оценка може да бъде много ценен помощник и да ни даде адекватна информация за партньора ни.
  • факторинга като добра възможност за решаване на въпросите с плащането от страна на клиенти – факторинг представлява прехвърляне на вземането от доставчика на факторинг компания. Така ние имаме възможност да си получим вземането веднага, а нашия клиент да получи възможност да плати след време на факторинг компания;
  • взeмане на гаранция – при авансово предоставяне на стока или при дългосрочни взаимоотношения вземането на гаранция елиминира риска от неплащане;
  • възможност за продажба на вземането – ако все пак сме попаднали на некоректен партньор продажбата на вземането или т.нар. цесия спестява воденето на съдебна битка. За съжаление при продажбата на вземането ние не може да получим пълната стойност на дълга, т.к. той се изкупува обикновено на по-ниска цена;
  • завеждане на дело – основен способ за събиране на вземането остава делото. Ние можем да изискаме от длъжника да ни заплати освен дълга и адвокатския хонорар, всички такси и разноски по делото, а също така и лихва. За щастие съдебната процедура за събиране на вземане е облекчена и е възможно за период по-малък от месец да се снабдим със заповед. След това чрез съдебен изпълнител вземането се събира от длъжника.
  • отписване на вземането – ако сме изчерпали всички възможни способи или просто сме решили да не влагаме ресурс в събирането на вземане то вземането се отписва /за юридическите лица/ след изтичане на пет години давностен срок.
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google

Контакти

Свържете се с нас!

Счетоводната къща работи всеки делничен ден от 09:00 до 18:00. Входа на офиса се намира на посочения адрес, на гърба на сградата.