Грешки при стартиране на бизнес

Най-често допусканите грешки при стартиране на бизнес са:

  • започване на бизнес, от дейност която не е непозната и не проучване на пазара – за да направим успешен бизнес ние трябва да познаваме в детайли съответната сфера. Трябва да имаме точна и адекватна представа какво ни е необходимо, как да си организирам работата, какъв персонала да наемем, как да си намираме клиенти и т.н. В случай, че не сме наясно с всички детайли вероятността да фалираме е повече от голяма.
  • неправилно изготвяне на бюджет – във връзка с казаното в предходната точка ние трябва да имаме представа от това какви са необходимите разходи, колко би могла да ни е печалбата и т.н. Много е важно да не правим разходи, които не са наложителни, особено ако са и за големи суми. В началото е важно да бъдем внимателни и да преценяваме адекватно дали даден разход ни е необходим. Крайно  непрепоръчително е да не плащаме авансово, когато това не се изисква от нас.
  • другото важно направление е прихода. Внимателно трябва да определим цената на своя продукт и/или услуга. Тя трябва да е адекватна на това, което предлагаме. Също така,  не трябва да допускаме да имаме голям процент на не събрани вземания от клиенти. Това би довело нашия стартираш бизнес до невъзможност да оцелее. /Виж статията „Събиране на вземания”/.
  • недобра организация и липса на контрол в документацията – за да може да правим пари е необходимо да управляваме добре своето време. Всяка загубена минута в несвойствени дейности е на практика загуба на пари. Поговорката, че „Времето е пари.” е абсолютно вярна! Задачите трябва да се степенуват по важност и да се действа внимателно, според приоритета и крайните срокове.

В случай, че ангажиментите се увеличат трябва да наемем нови служители. В никакъв случай не трябва ние да се наемаме с прекалено много работа и да оставяме важните неща недовършени. Голяма грешка на много мениджъри е например да казват, че нямат време да си съберат и огледат документите, които предават в счетоводството, защото имат много работа. Данъка, който ще платят зависи от разликата между прихода и разхода и по точно от представените в счетоводството документи за приход и разход. В крайна сметка една не представена на фактура за разход води след себе си невъзможност за евентуално ползване на 20% ДДС и начисляване на 10% от стойността и на по голям данък печалба.

  • конфликти отношения с контрагенти, персонал и т.н. – успешните мениджъри казват, че добрите човешки отношения правят пари. Това в обратна сила важи и за лошите. Оставайки наш партньор или бивш служител с лоши впечатления ние си създаваме лош имидж. Много е важно да си спомним старото правило, че един доволен клиент казва на свои 10 познати, а недоволният казва на 100. Същата максима важи и за доставчици и за персонал, и за всеки друг човек у когото оставяме вкуса на лошите и некоректни взаимоотношения. Да не говорим, че може да провокираме подаване на жалба до институция, което да доведе в най-добрия случай до загуба на ценно време, а в най-лошия до налагане на големи глоби и отнемане на лиценз.
  • да не се инвестира – било в обучение на персонала и/или в развитие на бизнеса, разширяване на асортимента и т.н. За заведения и ресторанти е изключително важно поддържането на чисто и ново помещение. Необходимо е ежегодно освежаване и също така ежедневно цялостно почистване. Витрините трябва да бъдат пълни, а ако нямаме от определен продукт то трябва да запълним витрините и рафтовете с нещо друго. Офисът ни трябва да е оживен. Ако не разполагаме с много количества стока или назначен персонал, поне първоначално трябва да създадем впечатление за такова. Персоналът ни, както и самите ние трябва постоянно да се обучаваме и самоусъвършенстваме, т.к. всяка сфера търпи сериозни промени непрекъснато. Ако не сме в крак с времето и не изискваме това и от служителите си то успеха ни е под въпрос.
  • да не сме се снабдили с всички необходими за дейността разрешителни и лицензи- незаконно упражняване на дейност може да навлече сериозни проблеми на собственика. Напоследък има засилени съвместни проверки от НАП, Инспекция по труда и Икономическа полиция. При извършване на нелегална дейност ни грозят сериозни глоби някои от тях като физически лица. Освен това, работейки нелегално не можем да привлечем корпоративни клиенти, да кандидатстваме за кредит, по обществени поръчки и т.н.
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google

Контакти

Свържете се с нас!

Счетоводната къща работи всеки делничен ден от 09:00 до 18:00. Входа на офиса се намира на посочения адрес, на гърба на сградата.