Проблеми при назначаване на персонал

Най-важния въпрос пред всеки работодател е избора на екип. В настоящите условия това освен важен въпрос се явява и огромен проблем, поради следните причини:

  1. ниско квалифициран персонал – за съжаление всяка година много лица отпадат от образователната система. Този проблем е от години и вече дава своето пагубно влияние върху бизнеса. Липса и/или пропуски в образованието са сериозна пречка човек да си намери работа и да бъде полезен за своя работодател. Ниската квалификация предполага и ниска производителност. Това не дава възможност на работодателя нито да реализира добра печалба, нито да се развива, нито да плаща високи заплати. Организирането на допълнителни обучения или наемане на служители от други населени места би могло да реши отчасти проблема. Като добра стратегия би могло да бъде отпускането на стипендии на ученици и студенти срещу бъдещ ангажимент.
  2. прекалено квалифициран персонал – също както липсата на квалификация така и прекалено квалифицирания човек за съответната позиция може да бъде проблем. Ако служителя се чувства прекалено квалифициран за дадена работа, той постепенно започва да се чувства неудовлетворен от позицията си. Усещането, че не може да използва целия си потенциал е пагубно за амбициозния и креативния служител. От прекия ръководител се изисква оптимално използване на служителите. Поради тази причина е необходимо още при провеждане на интервютата да си направим добре сметката какви хора ще поканим де се присъединят към нас. Те трябва да бъдат мотивирани и да чувстват, че има какво да научат от работата си. Това кара човек да бъде проактивен и да се стреми към развитие и усвояване на нови знания.
  3. липса на практически знания – темата за образованието беше засегната. За съжаление освен теоретичните знания в повечето случай на служителите, които нямат стаж им липсват и практически знания. В България има голям брой университети, което обаче не само не създават по-добри кадри, а напротив това е основна причина за лошото качество на кадрите, т.к. всеки желаещ може да стане висшист. Подобен пропуск може да бъде компенсиран от работодателя с подробно въвеждащо обучение и разбиране. За съжаление уволнението на служителя и замяната му с друг няма да реши проблема, т.к. той не е в отделния човек, а в образователната система като цяло. В следствие на оплаквания на работодатели, вече се вземат мерки в тази насока. На бъдещите поколения ще бъде осигурена възможност за практика по време на обучението. Този сериозен проблем намира своето решение и бизнеса може да очаква подобрение на ситуацията.
  4. наемане на повече или недостатъчно персонал – важен момент е и вземането на решение колко точно служители трябва да наемем. Бихме могли да ползваме количествения метод. При него е необходимо да преценим какви точно ежедневни, ежемесечни и годишни задачи има всеки служител, колко точно време отнема всяка от тях и съответно колко човека са необходими. За съжаление не трябва да разчитаме само на количествената преценка. Необходимо е да отчетем и непредвидените задачи, които непрекъснато възниква

Работата на мениджърите, било то от средно ниво или висшия мениджмънт, се състои предимно в решаване на текущо възникнали проблеми и комуникация с контрагенти или служители на компанията. Тяхното работно време не може да бъде измерено „на килограм”. За тяхната работа говорят резултатите – увеличение или съответно намаление на приходите, текучеството на служителите от екипа им, ефективността на работа на екипа им, добро взаимодействие с другите отдели и т.н.

Нашия екип би могъл да помогне в процеса на подбор на персонал за Вашето дружество. Ще бъдем щастливи, ако ни се доверите и изберете да работите с нас.

Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google

Контакти

Свържете се с нас!

Счетоводната къща работи всеки делничен ден от 09:00 до 18:00. Входа на офиса се намира на посочения адрес, на гърба на сградата.