счетоводна къща

Счетоводни услуги

Счетоводните услуги включват:

  • Класиране и осчетоводяване на първични счетоводни документи;
  • Изготвяне на всички необходими справки, декларации, заявления и отчети и представянето им в ТД на НАП , НСИ, БНБ, ГИТ и др. институции, имащи отношение към дейността на фирмата;
  • Изготвяне на Годишна Декларация и Годишен Финансов Отчет /ГФО/, счетоводна политика и представянето им;
  • Съдействие при данъчни проверки и ревизии;
  • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
  • Към счетоводните услуги се включват и следните ТРЗ услуги – изготвяне на ведомости за заплати, подаване на декларации 1 и 6, болнични листове, изготвяне на платежни документи, трудови договори  (сключване, прекратяване и промяна в трудовия договор), служебни бележки и длъжностни характеристики.


Copyright © 2013 Счетоводна къща "Цветанова и Партньори" ООД. All Rights Reserved.