счетоводна къща

Одит

Одиторските услуги включват:

  • Одиторски услуги съгласно националните и международните стандарти;
  • Консултантски услуги в областта на финансовото отчитане;
  • Наличието на злоупотреби, съществени грешки или измами;


Copyright © 2013 Счетоводна къща "Цветанова и Партньори" ООД. All Rights Reserved.